Is persoonlijke passie een doorslaggevende factor bij de inzet en gebruik van social media?

Of dien je er toch ook een analytische houding op na te houden?

Ik kom daarop omdat we net een zeer geslaagde lezing over intuïtief gebruik van social media hebben gehad door  Marijke Vaes – Schroën, manager van Buitencentrum De Pelen.dsc_5276

Niet door enige kennis gehinderd werd Marijke een aantal jaar geleden – vanwege bezuinigingen van de overheid op onze Nationale Parken – gedwongen om een strategie te ontwerpen om anderszins gelden binnen te krijgen.

Met haar grote passie voor de natuur en een creatieve aanleg, ging ze ertoe over om de ‘dagelijkse natuur’ zo frivool mogelijk van tekst voorzien in beeld te brengen. Dat spreekt mensen erg aan omdat het zeer authentiek over komt en het enthousiasme dan vanzelf overslaat op de lezer. Dat resulteert dan in een trouwe kring van bezoekers op je kanalen, waarbij dan wel inhoudelijk een constante moet worden aangehouden. Dus geen privé kiekjes tussen de inmiddels verrassende close-ups van kleine beestjes en idyllische vergezichten. Althans, zo weinig mogelijk met name op Twitter en de zakelijke accounts van Staatsbosbeheer. Neem maar een kijkje op @MarijkeVaes en @NPDeGrootePeel.dsc_5285

Publicaties via social media zijn voor de hand liggend, want zeker in de beginfase leek het allemaal erg vrij met een groot bereik en bovendien gratis. Inmiddels weten we allemaal wel dat we met onze eigen data betalen en dat de diverse netwerken deze data slim gebruiken. Door algoritmes in te zetten, kunnen ze momenteel dan ook veel beter sturen wie, wat, waar en wanneer te zien krijgt. Met het eindresultaat dat ze A: een machtspositie hebben opgebouwd en B: deze data commercieel in kunnen zetten.

Het resultaat is ook dat vrij publiceren een soort van illusie is geworden en er steeds vaker oproepen verschijnen in de diverse tijdlijnen om te betalen voor een groter bereik.

Nu kan het verkeren dat deze strategie sommige mensen steeds meer tegen de borst stuit en ze op zijn minst een ambivalente houding ontwikkelen tegen het gebruik van social media. Zowel op het gebied van privacy als op het gebied van het voortdurend in ‘promotie-stand’ staan van onze selfie-cultuur.

Laat een van deze mensen een bestuurslid van SMC0495 zijn met steeds vaker een gevoel van twijfel omtrent de vrijheid van gebruik. Dat gaat uiteindelijk dan zo wringen dat het een verstandige keus wordt om afscheid te nemen.dsc_5287

Ine Feijen heeft tijdens onze laatste lezing dan ook haar taken neergelegd als bestuurslid en wij willen haar ook op deze plaats van harte danken voor de zeer persoonlijke inzet van de afgelopen jaren!

Trekt de wildgroei aan webwinkels onze winkelstraten leeg?

Crisis schept kans is een van de beginselen van de natuur om ons heen.

Maar de natuur heeft net als de economie de vervelende gewoonte om in chaos te eindigen. En als ondernemer weet je dat elke plak kaas op je boterham verdient moet worden.

Schrijf je even in via de ‘Eventbrite’ knop  registreer je en ‘be part of the talk of the Town’ zowel letterlijk als figuurlijk.

Nu is er zo’n boekje met de titel ‘Wie heeft mijn kaas gepikt’! Het handelt over bewust zijn en bewust blijven van je ondernemerschap en de talloze manieren om inventief bezig te blijven.

Onze gezel lige binnensteden vertonen – net als een versleten grasveld – steeds meer zwarte vlekken.

Het moet anders en het kan anders.

SMC0495 streeft ernaar om de digitale wereld te verbinden met de gewone dagelijkse realiteit. En dat is wat elke ondernemer momenteel gehouden is ook te doen. Want de winkelstraten op internet zullen alleen maar groeien. En met zijn allen zullen we zeker niet willen dat lijfelijk contact met onze producten niet meer mogelijk zal zijn. Laat staan dat we blij worden van leegstand en kaalslag in onze centra.

Zaak dus om eens te beluisteren wat experts op dit gebied te zeggen hebben, zodat er een gezonde en eigen mening tegenover gezet kan worden. Wij hebben dus zo’n expert in huis gehaald waar je het mes mee kunt slijpen. Marco van den Bosch

Nieuwe verkoopkanalen, andere service, effectiever verkopen en nieuwe markten verkennen in de retail en B2B. Het komt allemaal voorbij in een sessie met Marco van den Bosch met een gedegen reflectie vanuit de accountancy hoek van Robert Manders. En omdat zij ten volle bewust zijn van het feit dat tijd geld is, zullen ze Uw schaarse tijd als ondernemer naar waarde weten in te schatten. Zodat ze tijdens de borrel achteraf gewoon open en vrij met U kunnen sparren. Die borrel kost dan wel wat, maar een persoonlijke quote ook.

Elke verandering begint met communicatie en communicatie voert naar verbinding. Mooi dus dat we een pratend ras zijn en mooi dat we kunnen vernieuwen.

SMC0495 stelt zich als doel kennisverbreding, kennisverdieping en dialoog rondom sociale media in de regio 0495 te stimuleren. Wij denken daar aan bij te dragen door jaarlijks een 5-tal gratis toegankelijke thema bijeenkomsten te organiseren voor iedereen die meer wil weten over Sociale Media. 

Foederer

Social Media zit nog niet in het vaste patroon van de meeste politieke partijen.

Althans niet bij de partijen die gisteren aan het woord waren bij onze overigens zeer geslaagde ‘politieke’ SMC0495 avond vanuit de DorpsHerberg te Ospel.

PVDA WeertAan Ankie Vanderfeesten de eer om namens de PvdA het woord te voeren. In een heldere PowerPoint kwam de gehele campagne opzet van de Weerter variant langs met natuurlijk ‘het gewraakte scooter filmpje’. Wat absoluut voor veel exposure heeft gezorgd, zelfs op landelijk toneel. Weert staat daarmee ook weer in de toeristische kijker en de PvdA mag zich verheugen in meer dan 30.000 views op You Tube.

Het is misschien niet helemaal positief ontvangen, maar het heeft in ieder geval de gemoederen flink opgeschud. Daarnaast is de PvdA naarstig aan de slag gegaan met Facebook en enkele leden binnen de partij hebben een Twitter account op eigen titel.

Van doorwrocht beleid is eigenlijk geen sprake. Het is voor de eerste maal dat social media bij de verkiezingen is ingezet en monitoring is eigenlijk nog een vreemd begrip.

Ook voor JAN Nederweert was het een nieuw avontuur om zich middels social media te profileren. Hier wel de bewuste keus om het alleen via Facebook te doen. Op Yessica Vossen haar gezicht is af te lezen dat het geheel met ‘mixed feelings’ afgesloten is. Social Media zegt het al, het is verkeer over en weer. En rechtstreeks contact met de mogelijke kiezer kan ook minder leuk uitvallen. Zeker daar men tegenwoordig absoluut het hart rechtstreeks op de tong draagt. Dat het geheel minder sociaal uit kan pakken is evenwel toch iets om verwonderd over te zijn.Yess! Jessica Vossen_1

Ook worden er In  de hitte van de strijd weinig middelen geschuwd om het gelijk aan de zij te krijgen. En als de beroemde achterkamertjes en wandelwegen helemaal platgetreden zijn, rest er nog slechts een middel! ‘JAN’ heeft het allemaal gelaten ondergaan en houdt de eer liever binnen huis. De trouwe achterban weet toch wel van wanten en gezien het verkiezingsresultaat is deze wijsheid in dit geval een zegen. Gods water over Gods akker.

JAN gaat zeker verder met social media maar wil ook absoluut het persoonlijke contact met de burger overeind houden. Dat dit ook via social media kan staat als een paal boven water. Toch zal er nog heel wat denkwerk verricht moeten worden over de juiste insteek.

Nico Van Den BentNico van den Bent van de SP Weert profileert zich als een vlotte en joviale spreker. Met het grootste gemak zet hij de SP Weert neer als een partij met de nodige kennis van social media. De SP website van Weert dient zelfs als visitekaartje op landelijke bijspijker workshops en heeft een uitgebreid archief van alle uitspraken van raadsleden van behoorlijk wat jaren terug. Kan men dus echt niet zeggen, ‘dat heb ik toen nooit gezegd’. Wel leuk als je zo stellige uitspraken kunt ondergraven.

In de jongste campagne is men ook via Facebook gaan communiceren en verschillende leden ondersteunen dit met een eigen pagina. Toch ook hier is er van gericht beleid nog geen sprake. Alleen het feit dat de SP normaliter geen individuele gezichten prominent aanwezig laat zijn in haar PR campagnes is even lastig geweest. Op de SP stem je vanwege hun gedachtegoed en niet vanwege het feit dat iemand een ‘mogelijk vriendje kan zijn’. De website wordt minutieus bijgehouden door Jeroen Goubet en daarop wordt ook veel geblogd om in gesprek  met de achterban te blijven.

Weert Lokaal tenslotte wijkt niet van de anderen af in duidelijk en omschreven beleid. Facebook is naarstig ingezet bij de verkiezingen en sommige leden hebben een Twitteraccount op eigen titel. Cees Kersten kijkt wel een beetje zorgelijk bij dit gegeven, want er moeten toch nodig richtlijnen vastgesteld worden. ‘Hoe draag je Weert Lokaal uit’ in privé! Een heikel punt waar de andere partijen ook wat kopzorgen bij hebben. Verder heeft Weert Lokaal ook een achterban van wat oudere mensen en deze beschikken niet eens over een mailadres, laat staan over zoiets modieus als een Facebookpagina. Bij deze partij gaat er dan ook nog veel aandacht uit naar ‘de ouderwetse nieuwsbrief in de brievenbus’.Cees Kersten

Kortom er moet nog veel denkwerk verricht worden. Niet alleen over de strategie via welk kanaal wel of welk kanaal juist niet. Maar zeker ook ‘hoe om te gaan met gegevens verkregen via allerlei wegen!’. Anders is het moeilijk conclusies trekken uit social communiceren.

Ook is het besef nog niet voldoende aanwezig dat de mondige burger niet alleen op zenden te wachten zit. Luisteren zal een steeds grotere plaats in gaan nemen. En dat zal dan toch de nodige improvisatie kosten, ‘wie geeft antwoord op wat’!

Kortom een strategie is zo snel nog niet bepaald en rechtstreeks contact met de burger kan prima via social media. Toch hangt men allemaal erg aan ontmoeting in de wijk zelf. Het tastbare van een echt mens blijft men toch op de voorgrond plaatsen en Weert Lokaal met name heeft de beste herinneringen aan ‘het Lokaaltje’ op de Oelemarkt.

Wellicht zullen ze nog vaak onze avonden bezoeken, want het blijft toch een uitgelezen kans om op de hoogte te blijven van social media en de rest van de wereld. Met toch ook een aantal aardig deskundige mensen die graag antwoorden formuleren op het gebied van hun vak. En zoals het een goed netwerk betaamt, dat overstijgt ruimschoots social media alleen.

Graag tot ziens en dank voor de aandacht.

Anki Raemaekerspolitiekcircus Rim Beckers