‘Blauwe vogels’ met open vleugels gaan voor diepgang. SMC0495 is er klaar voor.

Het was niet alleen blauw wat de klok sloeg, gelukkig maar want deze kleur doet over het algemeen niet alleen aan twitter vogels denken.

Wel was er een zeer ontspannen burgemeester van Weert, die met een zwierige druk op de knop de opening van de eerste SMC0495 de wereld in twitterde.

Vele complimenten en sfeerbeelden heb ik al langs zien komen, dus ik laat het aan jullie over om die op onze facebookpagina nader te bekijken.

Buiten de interessante sprekers Jan Willem Alphenaar en André Driessen was er een beschouwing van onze stadsdichter Henk Simons. Deze sneed social media sierlijk aan met een tegenlicht. Zoals het een classicus betaamt werd hierin het wereldbeeld met gepaste duurzaamheid en de nodige zelfspot en ironie voor het twitterbeeld gebracht. Omdat hij niet over social media accounts beschikt, had hij zijn verhaal heel toepasselijk op blauw papier geprint. – Ja, dat kan hij als digitaal vertwijfelde nog net wel -.

Voor degenen die voor dit schrijven belangstelling hebben, een aantal exemplaren zijn door Annemieke Driessens van bibliocenter Weert veilig gesteld en aan de Wilhelminasingel in te zien.

Gelukkig hebben onze toehoorders goed van zich laten horen. Niet alleen met complimenten maar ook met vragen en verzoeken. Dat van die vragen had ik al ergens ingevuld, want na elke sessie zullen er zeker een aantal bijkomen. Dit is in  het kader van kennisvergroting alleen toe te juichen.

Dus schroom niet, vraag, verzoek, reageer of twitter gewoon naar @SMC0495, wij twitteren terug.

Verdieping was toch wel het magische woord en na de volgende SMC0495 met ‘Weert in Dialoog’ op 8 november a.s. http://www.weertindialoog.nl/ zal daar dan ook de aandacht naar uitgaan.

Verdieping betekend wel dat het niet altijd, iedereen zal aanspreken. Maar we brengen iedereen middels social media ruimschoots van tevoren op de hoogte van thematiek, sprekers, dialoog , noviteiten en prangende andere zaken. En aangezien we de regel hanteren dat een ieder zich in moet schrijven is het niet moeilijk om sommige smc’s 0495’s te omzeilen.

Alhoewel de social talk rondom onze avonden natuurlijk node te missen is.

Ik eindig dan ook graag met onze stadsdichter Henk Simons’s woorden:

‘Een netwerk dat niet los komt van de computertafel en zich vrijwaart van fysieke aanraking en stimulerende nabijheid, zal rammelen als een plastic golfplaat in de wind’.

Anki Raemaekers